Zamówienie publiczne: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów – Piła odcinek od m. Zakrzewo km 35+970 do granicy gmin km 38+370

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2020-02-27
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2020-03-13 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Żaneta Herman
Data publikacji: 2020-02-27 13:13:09
Ostatnia zmiana w dniu 2020-04-28 08:43:33 (aktualizacja) przez Żaneta Herman