Zamówienie publiczne: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 182 m. Lubasz ul. Szamotulska od km 60+325 do km 60+955

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-10-07
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2019-10-22 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2019-10-07 10:34:18
Ostatnia zmiana w dniu 2019-12-03 14:09:00 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek