Zamówienie publiczne: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 179 odcinek granica województwa – Nowy Dwór

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-07-20
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-08-08 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Marta Jaworska - Augustyniak
Data publikacji: 2017-07-20 10:41:09
Ostatnia zmiana w dniu 2017-09-08 14:12:37 (aktualizacja) przez Marta Jaworska - Augustyniak