Zamówienie publiczne: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 179 Al. Wojska Polskiego w Pile

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-05-08
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-05-24 12:00:00

Pliki do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Marta Kozłowska
Data publikacji: 2018-05-08 08:28:47
Ostatnia zmiana w dniu 2018-06-19 08:46:58 (aktualizacja) przez Marta Kozłowska