Zamówienie publiczne: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 179, Al. Wojska Polskiego w Pile – Etap II od ronda 6 Pułku Lotnictwa Myśliwsko – Bombowego do ronda PCK

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-03-26
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2019-04-10 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2019-03-26 12:14:37
Ostatnia zmiana w dniu 2019-05-13 09:39:01 (aktualizacja) przez Renata Stempniak