Zamówienie publiczne: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej 180 na odcinku Trzcianka – Wrząca od km 22+600 do km 26+130

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-05-16
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2019-06-04 13:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2019-05-16 15:30:11
Ostatnia zmiana w dniu 2019-07-08 12:11:51 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek