Zamówienie publiczne: REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKA WZDŁUŻ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 303 Babimost – Powodowo m. Siedlec w km 37+100 - 37+545

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-06-21
Prowadzący postępowanie: RDW Nowy Tomyśl
Termin składania ofert: do 2018-07-06 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Artur Ginter
Data publikacji: 2018-06-21 11:19:26
Ostatnia zmiana w dniu 2018-08-22 11:35:42 (aktualizacja) przez Artur Ginter