Zamówienie publiczne: Remont nawierzchni bitumicznej na podbudowie z MCE w ciągu drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od gr. Gmin Buk/Stęszew – Tomiczki: od km 35+700 do km 36+900 dł. 1+200

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-03-18
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2019-04-03 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Ewa Skrzypczak
Data publikacji: 2019-03-18 13:25:21
Ostatnia zmiana w dniu 2019-05-14 12:27:53 (aktualizacja) przez Ewa Skrzypczak