Zamówienie publiczne: Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 251 na odcinku Tarnowo Pałuckie – Łękno w km 3+000,00 do km 6+200,00, w m. Damasławek na odcinku od ul. Kolejowej do ul Słonecznej i na odcinku od Damasławka do granicy województwa

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-06-09
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-07-06 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2017-06-09 13:21:44
Ostatnia zmiana w dniu 2017-08-01 10:42:00 (aktualizacja) przez Renata Stempniak