Zamówienie publiczne: Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku Kłecko – Kłecko Kolonia w km 89+570,00 do km 92+230,00

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-06-08
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-07-04 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2017-06-08 11:34:03
Ostatnia zmiana w dniu 2017-07-31 13:29:49 (aktualizacja) przez Renata Stempniak