Zamówienie publiczne: Remont DW 310 w m. Śrem, ul. Solidarności od km 24+210,00 do km 25+188,00

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-08-29
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-09-14 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2018-08-29 10:45:21
Ostatnia zmiana w dniu 2018-10-23 13:57:52 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek