Zamówienie publiczne: Remont drogi wojewódzkiej nr 449 w miejscowości Palaty

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-09-18
Prowadzący postępowanie: RDW Ostrów Wlkp.
Termin składania ofert: do 2019-10-03 09:45:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: ewelina_zawieja
Data publikacji: 2019-09-18 10:55:26
Ostatnia zmiana w dniu 2019-11-15 11:11:32 (aktualizacja) przez ewelina_zawieja