Zamówienie publiczne: Remont drogi wojewódzkiej nr 444 od km 22+176,40 do km 22+235,54

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-07-18
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2016-08-10 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2016-07-18 14:47:54
Ostatnia zmiana w dniu 2016-09-05 15:03:38 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek