Zamówienie publiczne: Remont drogi wojewódzkiej nr 443 w m. Bachorzew

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-03-16
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-04-03 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2017-03-16 12:19:58
Ostatnia zmiana w dniu 2017-05-17 14:27:54 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek