Zamówienie publiczne: Remont drogi wojewódzkiej nr 436 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową przepustu w miejscowości Konarskie

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2020-01-15
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2020-01-30 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Karolina Nowicka
Data publikacji: 2020-01-15 09:29:21
Ostatnia zmiana w dniu 2020-02-24 14:15:24 (aktualizacja) przez Karolina Nowicka