Zamówienie publiczne: Remont drogi wojewódzkiej nr 436 od km 17+740 do km 19+630

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-03-16
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-04-19 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Tomasz Kwiatek
Data publikacji: 2018-03-16 12:41:39
Ostatnia zmiana w dniu 2018-05-21 13:23:43 (aktualizacja) przez Tomasz Kwiatek