Zamówienie publiczne: Remont drogi wojewódzkiej nr 436 na odcinku od km 19+630 do km 21+660

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-06-27
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-07-18 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Tomasz Kwiatek
Data publikacji: 2017-06-27 12:54:33
Ostatnia zmiana w dniu 2017-08-10 11:57:42 (aktualizacja) przez Tomasz Kwiatek