Zamówienie publiczne: Remont drogi wojewódzkiej nr 432 wraz z remontem kap chodnikowych mostu w m. Kąty

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-06-09
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-07-11 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2017-06-09 14:01:26
Ostatnia zmiana w dniu 2017-08-21 12:16:34 (aktualizacja) przez Renata Stempniak