Zamówienie publiczne: Remont drogi wojewódzkiej nr 432 w m. Śrem, ul. Staszica od km 42+500 do km 43+099

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-07-20
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-08-10 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Tomasz Kwiatek
Data publikacji: 2017-07-20 13:28:30
Ostatnia zmiana w dniu 2017-09-20 07:11:03 (aktualizacja) przez Tomasz Kwiatek