Zamówienie publiczne: Remont drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Trzebania – Osieczna od km 5+280 do km 5+900

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-03-19
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-04-20 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2018-03-19 13:28:00
Ostatnia zmiana w dniu 2018-05-21 13:53:54 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek