Zamówienie publiczne: Remont drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku od km 61+590 do km 64+040

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-08-19
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2019-09-09 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jacek Jakubowicz
Data publikacji: 2019-08-19 14:08:00
Ostatnia zmiana w dniu 2019-10-02 07:27:45 (aktualizacja) przez Jacek Jakubowicz