Zamówienie publiczne: Remont drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku od km 55+947 do km 57+900

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-07-19
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-08-03 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Tomasz Kwiatek
Data publikacji: 2017-07-19 09:31:17
Ostatnia zmiana w dniu 2017-08-23 13:31:00 (aktualizacja) przez Tomasz Kwiatek