Zamówienie publiczne: Remont drogi wojewódzkiej nr 312 Rakoniewice – Czacz w miejscowości Czacz – etap I

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-08-07
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-09-14 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2017-08-07 12:25:28
Ostatnia zmiana w dniu 2017-09-15 13:50:21 (aktualizacja) przez Renata Stempniak