Zamówienie publiczne: Remont drogi wojewódzkiej nr 310 w miejscowości Śrem ul. Solidarności

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-07-19
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2019-08-06 13:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Żaneta Herman
Data publikacji: 2019-07-19 10:36:53
Ostatnia zmiana w dniu 2019-09-06 10:26:45 (aktualizacja) przez Żaneta Herman