Zamówienie publiczne: Remont drogi wojewódzkiej nr 310 w m. Czempiń, ul. Śremska od km 6+092 do km 6+846

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-08-08
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-09-15 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Tomasz Kwiatek
Data publikacji: 2017-08-08 09:39:01
Ostatnia zmiana w dniu 2017-09-15 12:37:40 (aktualizacja) przez Tomasz Kwiatek