Zamówienie publiczne: Remont drogi wojewódzkiej nr 310 na odcinku od km 2+944 do km 4+330 w m. Piechanin

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-08-22
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2019-09-10 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2019-08-22 10:23:17
Ostatnia zmiana w dniu 2020-02-07 14:01:10 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek