Zamówienie publiczne: Remont drogi wojewódzkiej nr 308 N. Tomyśl – Grodzisk Wlkp. – Kościan – Kunowo na odcinku Kopaszewo – Jerka od km 63+500 do km 64+250

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-07-31
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-09-11 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Marta Jaworska - Augustyniak
Data publikacji: 2017-07-31 12:09:49
Ostatnia zmiana w dniu 2017-10-12 14:27:50 (aktualizacja) przez Marta Jaworska - Augustyniak