Zamówienie publiczne: Remont drogi wojewódzkiej nr 308 N. Tomyśl – Grodzisk Wlkp.-Kościan-Kunowo na odcinku Choryń – Jerka od km 57+770 do 60+650

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-07-27
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-08-23 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2017-07-27 08:32:17
Ostatnia zmiana w dniu 2017-09-08 12:03:38 (aktualizacja) przez Renata Stempniak