Zamówienie publiczne: Remont drogi wojewódzkiej nr 307 Poznań-Bukowiec na odc. Porażyn Dworzec-Bukowiec w km 46+242 – 49+120

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-07-31
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-08-29 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Marta Jaworska - Augustyniak
Data publikacji: 2017-07-31 09:33:10
Ostatnia zmiana w dniu 2017-09-27 10:56:58 (aktualizacja) przez Marta Jaworska - Augustyniak