Zamówienie publiczne: Remont drogi wojewódzkiej nr 197 na odcinku Owieczki – Myślęcin

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-07-12
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-07-27 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Tomasz Kwiatek
Data publikacji: 2018-07-12 14:54:43
Ostatnia zmiana w dniu 2018-08-22 07:50:12 (aktualizacja) przez Tomasz Kwiatek