Zamówienie publiczne: Remont drogi wojewódzkiej nr 197 na odcinku Kiszkowo - Ujazd od km 11+190,00 do km 14+540,00

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2015-07-27
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2015-08-12 10:00:00

Opis zamówienia

Remont drogi wojewódzkiej nr 197 na odcinku Kiszkowo - Ujazd od km 11+190,00 do km 14+540,00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2015-08-10 21:33:42
Ostatnia zmiana w dniu 2015-09-08 08:40:07 (aktualizacja) przez Renata Stempniak