Zamówienie publiczne: Remont drogi wojewódzkiej nr 187 na odcinku od m. Białężyn do obwodnicy Murowanej Gośliny, km od 56+870 do 60+100

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-03-16
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2016-04-01 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Tomasz Kwiatek
Data publikacji: 2016-03-16 11:48:25
Ostatnia zmiana w dniu 2016-04-19 13:36:22 (aktualizacja) przez Tomasz Kwiatek