Zamówienie publiczne: Remont drogi wojewódzkiej nr 184 w m. Szamotuły- ul. Dworcowa i B. Chrobrego km 24+600,00 – 25+596,00

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-04-11
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-04-27 13:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2018-04-11 08:47:22
Ostatnia zmiana w dniu 2019-01-14 08:57:16 (aktualizacja) przez Renata Stempniak