Zamówienie publiczne: Remont drogi wojewódzkiej nr 184 w m. Szamotuły ul. Dworcowa i B.Chrobrego km 24+600,00 – 25+596,00

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-05-08
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-05-23 13:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2018-05-08 09:04:16
Ostatnia zmiana w dniu 2018-05-24 13:52:11 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek