Zamówienie publiczne: Remont drogi wojewódzkiej nr 184 w m. Szamotuły – ul. B.Chrobrego km 24 + 600,00 – 25 + 596,00

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2020-02-12
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2020-02-28 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2020-02-12 12:23:29
Ostatnia zmiana w dniu 2020-03-25 11:16:16 (aktualizacja) przez Renata Stempniak