Zamówienie publiczne: Remont drogi wojewódzkiej nr 182 na odcinku Klempicz-Miłkowo: nawierzchnia bitumiczna na podbudowie z MCE od km 50+900 do km 51+900

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-06-28
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-07-16 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Marta Kozłowska
Data publikacji: 2018-06-28 10:43:11
Ostatnia zmiana w dniu 2018-08-10 11:57:24 (aktualizacja) przez Marta Kozłowska