Zamówienie publiczne: Remont drogi wojewódzkiej nr 182 na odcinku Klempicz-Miłkowo: Część 1: nawierzchnia bitumiczna na podbudowie z MCE od km 50+900 do km 51+900; Cześć 2: nawierzchnia z betonu wałowanego RCC od km 51+900 do km 53+000

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-04-06
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-05-16 13:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Marta Kozłowska
Data publikacji: 2018-04-06 13:43:44
Ostatnia zmiana w dniu 2018-07-13 11:47:05 (aktualizacja) przez Marta Kozłowska