Zamówienie publiczne: Remont cząstkowy w ciągu drogi wojewódzkiej Poznań - Węzeł S5 Gniezno Południe na odcinku Łubowo - Bogucin na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkicj w Gnieźnie.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-02-16
Prowadzący postępowanie: RDW Gniezno
Termin składania ofert: do 2016-03-02 09:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Agnieszka Michałowska
Data publikacji: 2016-02-16 10:37:46
Ostatnia zmiana w dniu 2016-04-26 13:40:38 (aktualizacja) przez Agnieszka Michałowska