Zamówienie publiczne: REMONT CZĄSTKOWY W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 314,315,316

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-03-03
Prowadzący postępowanie: RDW Nowy Tomyśl
Termin składania ofert: do 2016-03-18 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Artur Ginter
Data publikacji: 2016-03-03 11:01:39
Ostatnia zmiana w dniu 2016-03-29 08:46:08 (aktualizacja) przez Artur Ginter