Zamówienie publiczne: Remont cząstkowy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 187 - Oborniki Wlkp. - Murowana Goślina na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-02-12
Prowadzący postępowanie: RDW Gniezno
Termin składania ofert: do 2016-02-29 09:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Agnieszka Michałowska
Data publikacji: 2016-02-12 12:09:12
Ostatnia zmiana w dniu 2016-04-22 12:20:12 (aktualizacja) przez Agnieszka Michałowska