Zamówienie publiczne: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn – Ostrzeszów w obszarze działania RDW w Ostrowie Wlkp.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-02-11
Prowadzący postępowanie: RDW Ostrów Wlkp.
Termin składania ofert: do 2016-02-26 09:45:00

Opis zamówienia

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn – Ostrzeszów w obszarze działania RDW w Ostrowie Wlkp. Kod CPV: 45.23.31.42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Sylwia Kaźmierczak
Data publikacji: 2016-02-11 15:11:44
Ostatnia zmiana w dniu 2016-04-19 14:42:55 (aktualizacja) przez Sylwia Kaźmierczak