Zamówienie publiczne: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn – Odolanów - Ostrzeszów oraz nr 445 Odolanów – Ostrów Wlkp. w obszarze działania RDW w Ostrowie Wlkp.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-01-10
Prowadzący postępowanie: RDW Ostrów Wlkp.
Termin składania ofert: do 2018-01-26 10:45:00

Opis zamówienia

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej  w ciągu drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn – Odolanów - Ostrzeszów oraz nr 445 Odolanów – Ostrów Wlkp.  w obszarze działania  RDW w Ostrowie Wlkp. Kod CPV: 45.23.31.42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg.

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Ilona Zalesinska
Data publikacji: 2018-01-10 13:11:09
Ostatnia zmiana w dniu 2018-02-28 13:42:12 (aktualizacja) przez Ilona Zalesinska