Zamówienie publiczne: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin - Tuliszków w obszarze działania RDW w Ostrowie Wlkp.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-02-07
Prowadzący postępowanie: RDW Ostrów Wlkp.
Termin składania ofert: do 2017-02-22 08:45:00

Opis zamówienia

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin - Tuliszków w obszarze działania RDW w Ostrowie Wlkp. Kod CPV: 45.23.31.42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg.

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Ilona Zalesinska
Data publikacji: 2017-02-07 09:09:18
Ostatnia zmiana w dniu 2017-03-30 11:05:36 (aktualizacja) przez Ilona Zalesinska