Zamówienie publiczne: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin – Gizałki – Rychwał - Tuliszków w obszarze działania RDW w Ostrowie Wlkp.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-01-15
Prowadzący postępowanie: RDW Ostrów Wlkp.
Termin składania ofert: do 2018-01-30 09:45:00

Opis zamówienia

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej  w ciągu drogi wojewódzkiej      nr 443 Jarocin – Gizałki – Rychwał - Tuliszków w obszarze działania                RDW w Ostrowie Wlkp. Kod CPV: 45.23.31.42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg.

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Ilona Zalesinska
Data publikacji: 2018-01-15 12:28:16
Ostatnia zmiana w dniu 2018-02-27 08:05:40 (aktualizacja) przez Ilona Zalesinska