Zamówienie publiczne: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 Września – Kalisz w obszarze działania RDW w Ostrowie Wlkp.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-02-10
Prowadzący postępowanie: RDW Ostrów Wlkp.
Termin składania ofert: do 2016-02-25 08:45:00

Opis zamówienia

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 Września – Kalisz w obszarze działania RDW w Ostrowie Wlkp. Kod CPV: 45.23.31.42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Sylwia Kaźmierczak
Data publikacji: 2016-02-10 14:18:33
Ostatnia zmiana w dniu 2016-04-19 13:25:27 (aktualizacja) przez Sylwia Kaźmierczak