Zamówienie publiczne: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 302 i 303 na terenie działania RDW w Nowym Tomyślu.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-02-28
Prowadzący postępowanie: RDW Nowy Tomyśl
Termin składania ofert: do 2017-03-15 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Artur Ginter
Data publikacji: 2017-02-28 12:44:20
Ostatnia zmiana w dniu 2017-05-08 10:46:33 (aktualizacja) przez Artur Ginter