Zamówienie publiczne: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 197 Sława - Gniezno.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-02-07
Prowadzący postępowanie: RDW Gniezno
Termin składania ofert: do 2017-02-21 09:00:00

Pliki do pobrania

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Agnieszka Michałowska
Data publikacji: 2017-02-07 13:11:43
Ostatnia zmiana w dniu 2017-05-04 14:01:21 (aktualizacja) przez Agnieszka Michałowska