Zamówienie publiczne: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 194 Poznań - Węzeł S5 Gniezno Południe

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-01-09
Prowadzący postępowanie: RDW Gniezno
Termin składania ofert: do 2018-01-24 09:00:00

Pliki do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Joanna Jagielicz
Data publikacji: 2018-01-09 12:10:41
Ostatnia zmiana w dniu 2018-03-02 10:09:19 (aktualizacja) przez Joanna Jagielicz