Zamówienie publiczne: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190 Krajenka - Gniezno

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-02-07
Prowadzący postępowanie: RDW Gniezno
Termin składania ofert: do 2017-02-21 09:00:00

Pliki do pobrania

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Agnieszka Michałowska
Data publikacji: 2017-02-07 11:09:09
Ostatnia zmiana w dniu 2017-05-04 13:56:15 (aktualizacja) przez Agnieszka Michałowska