Zamówienie publiczne: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej w ciągu dróg wojewódzkich nr 191,193 i 242 na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Złotowie

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-01-16
Prowadzący postępowanie: RDW Złotów
Termin składania ofert: do 2018-01-30 10:00:00

Opis zamówienia

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej w ciągu dróg wojewódzkich nr 191, 193 i 242 na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Złotowie.

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Agnieszka Rutkowska
Data publikacji: 2018-01-16 13:40:27
Ostatnia zmiana w dniu 2018-06-21 10:23:30 (aktualizacja) przez Agnieszka Rutkowska